Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Fen Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Fen BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fen BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Form ve Dilekçeler
Tez Proje Yazım Yönergesi
ENS.FR.01 Ek Ders Çizelgesi
ENS.FR.02 Lisansüstü Sınav Notu İtiraz (Maddi Hata) Formu
ENS.FR.03 Lisanüstü Sınav Evrağı Teslim Tutanağı
ENS.FR.04 Ders Yükü Formu
ENS.FR.05 Lisanüstü Soruşturmacı Atama
ENS.FR.06 Lisanüstü Savunma İstemi
ENS.FR.07 Lisanüstü Tanık Daveti
ENS.FR.08 Lisanüstü Savunma Tutanağı
ENS.FR.09 Lisanüstü Tanık İfade Tutanağı
ENS.FR.10 Öğrenci İşleri Disiplin Soruşturması
ENS.FR.11 Lisanüstü Soruşturma Raporu
ENS.FR.13 Lisanüstü Tez Jüri Öneri Formu
ENS.FR.14 Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı
ENS.FR.15 Lisanüstü Proje Teslim Tutanağı
ENS.FR.16 Lisanüstü Proje Konu Öneri Formu
ENS.FR.17 Lisanüstü Geçici Ders Kayıt Formu
ENS.FR.18 Lisansüstü Muafiyet Talep Formu
ENS.FR.19 Lisanüstü Danışman Değişikliği Formu
ENS.FR.20 Lisanüstü Tez İntihal Raporu Formu
ENS.FR.21 Lisanüstü Tez Tamamlama Formu
ENS.FR.22 Lisanüstü Yatay Geçiş Dilekçesi
ENS.FR.23 Doktora Tez Öneri Formu
ENS.FR.24 Mazeret Sınavı Dilekçesi
ENS.FR.25 Tez Dönemi Uzatma Talep Formu
ENS.FR.26 Lisansüstü Kayıt Taahhütnamesi
ENS.FR.27 Doktora Tez Savunma Tutanağı
ENS.FR.28 Tez İzleme Komitesi Talep Formu
ENS.FR.29 Lisansüstü Tez Danışmanı Öneri Formu
ENS.FR.30 Yüksek Lisans Tez Konu Önerisi Formu
ENS.FR.31 Yüksek Lisans Kabul ve Onay Formu
ENS.FR.32 Doktora Kabul ve Onay Formu
ENS.FR.33 Kütüphane ve Dokümantasyon Tez Yayınlama Formu
ENS.FR.34 Lisansüstü Eksik Evrak Taahhütnamesi
ENS.FR.12 Doktora TİK Değerlendirme Formu
ENS.FR.35 Lisansüstü Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ENS.FR.01 EK DERS ÇİZELGESİ