Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Fen Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Fen BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fen BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

Programın Amacı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı yasa ile İş Güvenliğinin genel çerçevesi çizilmiştir.  Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde, 6331 sayılı yasa ve uluslar arası sözleşmeler dayanak oluşturularak yayımlanan yönetmelikler ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, programda çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerleri için zorunlu olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri, yetenek ve donanıma sahip "İş Güvenliği Uzmanı" yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla; üniversitemiz öğretim üyeleri yanı sıra, sektörde tecrübeli A sınıfı iş güvenliği uzmanları ve ÇSGB’den yetkili eğiticilerde programda görev almaktadır.

 

Programın Kazanımları


Bu programdan mezun olan mühendis, mimar ve teknik elemanlar Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının (ÇSGB) yaptığı B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına başvurma hakkı kazanırlar. Normalde; C sınıfı uzmanlık kursuna gidilmeli, C sınıfı uzmanlık sınavında başarılı olunmalı, en az 3 yıl C sınıfı uzman olarak çalışılmalı ve B sınıfı uzmanlık kursuna gidilerek B sınıfı uzmanlık sınavına başvurulabilir. İş güvenliği, işçi sağlığı ve risk yönetimi alanında profesyonel bakış açısı kazandırmak. Yasa ve yönetmelikler ile profesyonellik ve etiğe uygun davranış bilinci kazandırmak. Çalıştığı-hizmet verdiği kurumun risk değerlendirmesini yapabilmeyi, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri belirleyip alabilmeyi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gelişmeleri (yasal-sosyal) takip edebilmeyi kazandırmak. Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli iş güvenliği uzmanları yetiştirerek, iş hayatının paydaşlarının güvenlik seviyesini armasına yardımcı olarak güvenlik kültürünü oluşturmak.

Açıklamalar

Programa tüm lisans mezunları başvurabilir. Ancak programı bitirince B sınıfı uzmanlık sınavına girebilecek olanlar; Mühendislik fakültesi mezunları, mimarlar ve teknik elemanlardır (fizik, kimya ve biyoloji mezunları). Bu husus ÇSGB tarafından yayınlanan yönetmelik hükümleri ile belirlenmiştir. C sınıfı iş güvenliği uzmanları da, yüksek lisans yaparak 3 yıllık bekleme şartı aranmaksızın B sınıfı uzmanlık sınavına girebilirler. Eğitim programımız, farklı bölümlerin mezunları için bir Bilimsel Hazırlık Programına gerek kalmayacak şekilde planlanmıştır. Tezsiz yüksek lisans da, 10 ders ve bitirme projesinden başarılı olunmalıdır. Tezli yüksek lisans için ise; 7 dersten ve seminer dersinden başarılı olunduktan sonra tez çalışmasına başlanabilir. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının (6 Şubat 2013’den sonra kayıt yaptıranlar için) doktoraya başvurma hakkı 6 şubat 2013 tarihli YÖK yönetmeliği gereği yoktur. Başka bir üniversitede tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar, tezli yüksek lisans programına başvurabilirler. Programa kabul edilmeleri durumunda mezun oldukları okuldan alınan onaylı ders içeriklerini ve notlarını gösterir belge ile müracaat etmeleri durumunda, Anabilim Dalı Başkanlığınca durumları incelenir ve uygun görülen derslerden muaf sayılabilirler. Öğrencilere kayıt yaptırdıkları ilk yarıyıl birer danışman atanır ve işlemlerini ilgili danışman ile yürütürler. Tezli yüksek lisansı kazananların tez danışmanları, en geç 2. Yarıyıl sonuna kadar Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenir ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

Akademik Kadro

 • Yrd. Doç. Dr. Hasan S. SELEK (Anabilim Dalı Başkanı – A sınıfı uzman)
 • Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU (Fen Bilimleri Enstitü Müdürü)
 • Doç. Dr. Mazlum ÇELİK
 • Doç. Dr. Şule Özsoy BOYUNSUZ 
 • Yrd. Doç. Dr. Ömer BAĞCI
 • Yrd. Doç. Dr. Ü. Gülşen ÖZTÜRK (İşyeri hekimi)
 • Yrd. Doç. Dr. Volkan Kalpakçı 
 • Yrd. Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
 • Doç. Dr. M. Fatih HASOĞLU
 • A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve ÇSGB’den yetkilendirilmiş eğitmenler de yarı zamanlı olarak görev almaktadır.

 

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler


 • ALES sınavından en az (Sayısal) 55 puan almış olmak (Tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transcript)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret
 • İkametgah Belgesi
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi
 • Sabıka Kaydı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • Tezli Programlar için ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES'e girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.
your wife cheated on you nexwebsites.com how to cheat on your wife
i cheated on my boyfriend with a girl cheat on your boyfriend should i tell my boyfriend i cheated
will my boyfriend cheat cheat on your boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
my boyfriend cheats link i cheated on my boyfriend how to get him back